Rekrutacja na kolejną XII edycję - już rozpoczęta !!!  

Początek zajęć marzec 2017 r.

Strona główna

Studia podyplomowe: Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania w oparciu o systemy CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC.

Studia CAD/CAM/CNC są wysoko zawansowanym kursem z zakresu projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC.

Obejmują one cały proces od wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC.

Większość zajęć stanowią laboratoria i samodzielnie wykonywane projekty pod kierownictwem ekspertów w danej dziedzinie, mających bardzo duże doświadczenie w pracy w przemyśle. Dwa projekty obejmują cały proces – od wykonania projektu konstrukcyjnego, poprzez projekt technologii po samodzielne wykonanie obróbki na obrabiarce i wykonanie pomiarów na maszynie pomiarowej. Są to jedyne tego typu i tak praktyczne i zawansowane studia w Polsce.

Cel studiów

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia, zdobycia wiedzy z zakresu projektowania urządzeń oraz technologii wytwarzania przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów CAD/CAM. Bardzo istotnym elementem studiów jest dokładne poznanie programowania obrabiarek CNC. Nauka programowania stanowi integralną część programu studiów pozwalając na uzyskanie umiejętności opracowywania programów obróbkowych przy wykorzystaniu systemów CAM w oparciu o modele 3D opracowywane w systemach CAD.

Dla kogo jest przeznaczone studium podyplomowe CAD/CAM/CNC:

 • konstruktorzy,
 • technolodzy,
 • inżynierowie produkcji,
 • programiści obrabiarek CNC,
 • osoby chcące zdobyć konkretną, bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii i programowania CNC.


Co zyskujesz

Czego należy spodziewać się po studiach podyplomowym CAD/CAM/CNC:

 • umożliwienia zdobycia dodatkowej wiedzy oraz uporządkowania posiadanych doświadczeń i umiejętności, w tym w szczególności w zakresie projektowania technologii, obróbki skrawaniem i programowania obrabiarek CNC
 • poznania nowoczesnych technik projektowania konstrukcji i technologii oraz programowania obrabiarek CNC,
 • poznania nowoczesnych narzędzi CAD, CAM oraz CNC,
 • umożliwienia zdobycia umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy,
 • poznania osób pracujących na podobnych stanowiskach w różnych firmach,
 • stworzenia optymalnych warunków do wymiany doświadczeń,
 • Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uczestnicy otrzymują Dyplomy Ukończeniu Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej.
 • osobom zainteresowanym umożliwiamy zdobycia cenionych na rynku pracy certyfikatów (CAD, CAM, CNC, BHP).


Wymagania

 • Wykształcenie wyższe najlepiej techniczne.
 • Preferowane są osoby z doświadczeniem w firmach produkcyjnych, w szczególności pracujące na stanowiskach inżynierów produkcji, technologów, konstruktorów, programistów, itp.

Program

 • Teoria projektowania
 • Praktyka projektowania
 • Zapis Konstrukcji
 • Technologia
 • Procesy technologiczne
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Dobór i optymalizacja parametrów i strategii obróbki
 • Organizacja procesu projektowania
 • Systemy CAD
 • Systemy CAM
 • Obróbka na maszynach CNC
 • Dwa samodzielnie wykonywane projekty
 • Egzamin dyplomowy - przedstawienie projektu dyplomowego oraz jego obrona
 • Egzaminy z CAD/ CAM/ programowania CNC – dla osób chcących uzyskać certyfikaty.

Organizacja

 • Program studiów obejmuje dwa semestry, łącznie 255 godzin dydaktycznych w tym:
 • zajęcia teoretyczne - wykłady 68 godzin
 • zajęcia praktyczne:
 • ćwiczenia - 23 godziny
 • laboratoria, w tym indywidualnie realizowane projekty - 161 godzin
 • Zajęcia w systemie zaocznym w soboty od godz. 10.00-17.00 i niedziele od godz. 9.00-16.00 w salach i laboratoriach Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji w Warszawie.
 • Zajęcia rozpoczynają się na początku marca każdego roku. Dotychczas zrealizowano 8 edycji studiów.

Nabór i opłaty

Nabór na studia

Nabór na studia prowadzony jest od września do lutego, o przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

Opłata za całość studiów 8.000 zł, płatna w dwóch ratach przed rozpoczęciem każdego semestru. Opłata obejmuje wszystkie koszty, w tym koszt uzyskania certyfikatów.

 • Konstrukcja
 • Technologia
 • Systemy CAD/CAM
 • Programowanie CNC