Kadra

Kadrę wykładową studiów podyplomowych stanowią najwyższej klasy eksperci w zakresie projektowania konstrukcyjnego, technologii, technik wytwarzania obróbki skrawaniem oraz programowania obrabiarek CNC. Są to zarówno pracownicy Politechniki Warszawskiej jak również eksperci zewnętrzni.

Podstawowy zespół studiów podyplomowych CAD/CAM/CNC stanowią następujące osoby:

 

Lp.

Osoba

Zakres specjalizacji

1

dr inż. Przemysław Oborski

kierownik studiów podyplomowych, ekspert w zakresie projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz sterowania obrabiarek CNC.

2

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak

światowej sławy ekspert w zakresie projektowania i optymalizacji procesów obróbki skrawaniem oraz nadzoru procesów skrawania

3

prof. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski

ekspert w zakresie technik wytwarzania, w szczególności w zakresie niekonwencjonalnych technik wytwarzania, takich jak EDMC, ECM, WEDM.

4

dr inż. Tadeusz Rudaś

ekspert w zakresie projektowania procesów technologicznych oraz systemów CAD/CAM

5

mgr inż. Jarosław Herbst

ekspert w zakresie projektowania konstrukcyjnego

6

dr inż. Radosław Morek

ekspert w zakresie zapisu konstrukcji oraz systemów CAD

7

dr inż. Rafał Wypysinski

ekspert w zakresie projektowania konstrukcyjnego oraz systemów CAD/CAM

8

dr inż. Marek Rozenek

ekspert w zakresie technik wytwarzania ubytkowego i niekonwencjonalnego

9

dr inż. Joanna Kosakowska

specjalista w zakresie projektowania procesów obróbki skrawaniem

10

dr inż. Adam Zalewski

ekspert w zakresie systemów CAM oraz projektowania procesów technologicznych

11

dr inż. Jarosław Chrzanowski

ekspert w zakresie programowania obrabiarek CNC

12

mgr inż. Maciej Winiarski

specjalista w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

13

dr inż. Dorota Oniszczuk

specjalista w zakresie technik pomiarowych

14

dr inż. Rafał Świercz

specjalista w zakresie obrabiarek CNC, do obróbki skrawaniem oraz do obróbek niekonwencjonalnych

15

mgr Elżbieta Zakrzewska

specjalista w zakresie BHP

 

Wymienione osoby prowadzą zajęcia w obszarze swojej specjalizacji. Wybrane osoby mogą są promotorami prac dyplomowych wykonywanych przez studentów studiów podyplomowych.

 

Doświadczenie

Osoby realizujące zajęcia na studiach podyplomowych posiadają bardzo duże doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonej tematyki zajęć. Doświadczenie to zdobywane jest w trakcie projektów realizowanych w ramach Politechniki Warszawskiej, jak również w ramach projektów realizowanych bezpośrednio dla przemysłu. Przykładem wysoko zaawansowanych projektów realizowanych dla przemysłu mogą być projekty realizowane dla przemysłu lotniczego z Doliny Lotniczej. Projekty te dotyczą optymalizacji procesów technologicznych materiałów trudnoobrabialnych.

  • Konstrukcja
  • Technologia
  • Systemy CAD/CAM
  • Programowanie CNC