Kadrę wykładową studiów podyplomowych stanowią najwyższej klasy eksperci w zakresie projektowania konstrukcyjnego, technologii, technik wytwarzania obróbki skrawaniem oraz programowania obrabiarek CNC. Są to zarówno pracownicy Politechniki Warszawskiej jak również eksperci zewnętrzni.

Podstawowy zespół studiów podyplomowych CAD/CAM/CNC stanowią następujące osoby:

 

Lp. Osoba Zakres specjalizacji
1 dr inż. Przemysław Oborski kierownik studiów podyplomowych, ekspert w zakresie projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz sterowania obrabiarek CNC.
2 prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak światowej sławy ekspert w zakresie projektowania i optymalizacji procesów obróbki skrawaniem oraz nadzoru procesów skrawania
3 prof. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski ekspert w zakresie technik wytwarzania, w szczególności w zakresie niekonwencjonalnych technik wytwarzania, takich jak EDMC, ECM, WEDM.
4 dr inż. Tadeusz Rudaś ekspert w zakresie projektowania procesów technologicznych oraz systemów CAD/CAM
5 mgr inż. Jarosław Herbst ekspert w zakresie projektowania konstrukcyjnego
6 dr inż. Radosław Morek ekspert w zakresie zapisu konstrukcji oraz systemów CAD
7 dr inż. Rafał Wypysinski ekspert w zakresie projektowania konstrukcyjnego oraz systemów CAD/CAM
8 dr inż. Marek Rozenek ekspert w zakresie technik wytwarzania ubytkowego i niekonwencjonalnego
9 dr inż. Joanna Kosakowska specjalista w zakresie projektowania procesów obróbki skrawaniem
10 dr inż. Adam Zalewski ekspert w zakresie systemów CAM oraz projektowania procesów technologicznych
11 dr inż. Jarosław Chrzanowski ekspert w zakresie programowania obrabiarek CNC
12 mgr inż. Maciej Winiarski specjalista w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
13 dr inż. Dorota Oniszczuk specjalista w zakresie technik pomiarowych
14 dr inż. Rafał Świercz specjalista w zakresie obrabiarek CNC, do obróbki skrawaniem oraz do obróbek niekonwencjonalnych
15 mgr Elżbieta Zakrzewska specjalista w zakresie BHP

 

Wymienione osoby prowadzą zajęcia w obszarze swojej specjalizacji. Wybrane osoby mogą są promotorami prac dyplomowych wykonywanych przez studentów studiów podyplomowych.

 

Doświadczenie

Osoby realizujące zajęcia na studiach podyplomowych posiadają bardzo duże doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonej tematyki zajęć. Doświadczenie to zdobywane jest w trakcie projektów realizowanych w ramach Politechniki Warszawskiej, jak również w ramach projektów realizowanych bezpośrednio dla przemysłu. Przykładem wysoko zaawansowanych projektów realizowanych dla przemysłu mogą być projekty realizowane dla przemysłu lotniczego z Doliny Lotniczej. Projekty te dotyczą optymalizacji procesów technologicznych materiałów trudnoobrabialnych.