Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC są realizowane w laboratoriach Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Podstawowe laboratoria, które wykorzystujemy to:

  1. Laboratorium systemów CAD/CAM

Laboratorium systemów CAD/CAM – w laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów: projektowanie w systemach CAD, projektowanie w systemach CAM oraz przygotowywane są projekty realizowane w trakcie studiów podyplomowych. Wyposażenie laboratorium składa się z nowoczesnych komputerów dedykowanych do obsługi systemów CAD/CAM, ze wzmocnioną grafiką oraz pamięcią niezbędną do przeprowadzania symulacji i przetwarzania modeli bryłowych. Komputer prowadzącego jest podłączony do rzutnika multimedialnego umożliwiającego przekazywanie wiedzy oraz bieżące prezentowanie zadań i prawidłowych rozwiązań.
Dodatkowo w sali laboratoryjnej znajduje się mała obrabiarka HSM. Jest ona podłączona do sieci Internet, dzięki czemu studenci w trakcie zajęć z projektowania w systemach CAM mogą w programie CAM generować programy obróbkowe, przesyłać je do obrabiarki a następnie bez wychodzenia z sali przeprowadzać obróbkę zaprojektowanych modeli.

Laboratorium systemów CAD/CAM –stanowiska komputerowe s systemami CAD i CAM

Laboratorium systemów CAD/CAM – obrabiarka HSM służąca do testowania zaprojektowanych programów obróbkowych

 

Laboratorium systemów CAD/CAM – obrabiarka HSM służąca do testowania zaprojektowanych programów obróbkowych

 

2. Laboratorium programowania CNC

Laboratorium programowania CNC – w laboratorium prowadzone są zajęcia z nauki programowania sterowania obrabiarek CNC. Laboratorium wyposażone jest w symulatory układów sterowania zarówno softwarowe i hardwarowe. Studenci poznają odstawy programowania w najbardziej popularnych układach sterowania CNC: Heidenhain, Haas, Fanuc, Sinumerik. Zajęcia w laboratorium stanowią przygotowanie do zajęć prowadzonych bezpośrednio przy obrabiarkach CNC.

Sala laboratoryjna programowania CNC – komputery z symaulatorami softwarowymi

 

Symulator hardwarowy układu sterowania CNC

 

Przykładowe przedmioty wykonane w Laboratorium obrabiarek CNC

 

3. Laboratorium obrabiarek CNC

Laboratorium obrabiarek CNC – w laboratorium prowadzone są zajęcia z nauki programowania obrabiarek CNC oraz realizowane są projekty wykonywane przez studentów w trakcie studiów podyplomowych. Laboratorium składa się z dwóch części umiejscowionych w różnych budynkach. Do dyspzycji są cenra frezarskie i tokarskie CNC z układami sterowania Heidenhain, Haas, Sinumerik. W trakcie zajęć z programowania obrabiarek CNC studenci samodzielnie obsługują maszynę i wykonują przygotowane wcześniej programy. W ramach projektów każdy z studentów samodzielnie przygotowuje obrabiarkę do pracy, wgrywa własny program, samodzielnie przygotowany w systemie CAM oraz wykonuje obróbkę swojego przedmiotu.

Centrum frezarskie Cincinnati Milacron

 

Centrum frezarskie Haas

 

 Centrum tokarskie CNC Famot 420 CNC

 

Samodzielna obróbka przez studentów studiów podyplomowych przedmiotów zaprojektowanych w ramach realizowanego projektu.

 

Obróbka przedmiotu zaprojektowanego w systemie CAD zgodnie z technologią zaprojektowaną w systemie CAM.

 

Jeden z przedmiotów wykonanych przez studenta w ramach projektu.

 

Pomiar przedmiotu sondą przedmiotową – operacja wykonywana w ramach realizowanego projektu

 

4. Laboratorium obróbek niekonwencjonalnych

Laboratorium obróbek niekonwencjonalnych – w laboratorium prowadzone są zajęcia z technik wytwarzania. Celem zajęć jest pokazanie studentom różnych technik wytwarzania, które mogą zastępować, lub uzupełniać obróbkę skrawaniem w przypadku specyficznych, trudnych do wykonania części. Obróbki niekonwencjonalne takie jak ECM, CDM, czy WEDM stosuje się najczęściej jako uzupełnienie obróbki skrawaniem w przemyśle lotniczym, narzędziowym, produkcji form wtryskowych oraz innych dokładnych i trudnych do obrobienia przedmiotach.

Agie Charmilles ROBOFORM 30 CE - Centrum obróbkowe sterowane numerycznie w czterech osiach, drążarka z magazynem elektrod i sondą pomiarową. Wymiary przedmiotów: do 500x400x400 (do 500kg), wykańczanie orbitujące ostrych naroży wewnętrznych, konturów i innych. Drążarka ROBOFORM 30 przeznaczona jest do drążenia dokładnych i złożonych matryc, form i innych skomplikowanych kształtów w materiałach trudnoobrabialnych. Osiągana chropowatość powierzchni Ra = 0,1 µm.

 

Elektroerozyjna drążarka sterowana numerycznie w osi Z. Przeznaczona do drążenia wgłębnego.

 

Agie Charmilles FI 440 SLP – maszyna WEDM - Drutowe centrum elektroerozyjne, przestrzeń robocza 550 x 350 x 400 mm.

 

5. Laboratorium pomiarów

Laboratorium pomiarów – w laboratorium pomiarów studenci zapoznają się przeprowadzaniem pomiarów warsztatowych, obsługą maszyn pomiarowych oraz profilometrów pozwalających pomiar jakości warstwy wierzchniej powstającej w wyniku obróbki. W laboratorium studenci dokonują również pomiarów w ramach realizowanego projektu, mierzą przedmioty samodzielnie zaprojektowane i wykonane na obrabiarce CNC.

Maszyna pomiarowa CNC Zeiss-Vista – Przestrzeń pomiarowa X, Y, Z; 4000 x 500 x 350 mm. Niepewność pomiaru długości U1 = (2,5 +L/250) m, U3 = (2,9 +L/250) m. Współpracuje z systemami komputerowymi Calypso 3.5 oraz Holos NT. System Calypso obsługuje pomiary części o regularnej geometrii. Holos może być wykorzystany do pomiarów powierzchni "free form".

 

Maszyna pomiarowa VIS MROa – Przestrzeń pomiarowa X, Y, Z - 500x500x300 mm. Niepewność pomiaru w poszczególnych osiach (12, 10, 8) m. Możliwość skanowania z krokiem czasowym.

 

Talyrond 100 - komputerowy system pomiaru odchyłek okrągłości i płaskości.

 

Profilometr Talysurf 10 z oprogramowaniem do komputerowej analizy struktury geometrycznej powierzchni. Dokładność 3%, rozdzielczość 0,01 m - długość odcinka pomiarowego do 24 mm.