Studia podyplomowe z projektowania w systemach CAD/CAM oraz programowania obrabiarek CNC obejmują 16 zjazdów. W zależności od liczby przyjętych osób, spełniających przyjęte założenia tworzona jest jedna lub dwie grupy. W przypadku gdy są utworzone dwie grupy zajęcia wykładowe są prowadzone razem, natomiast zajęcia laboratoryjne są prowadzone w podgrupach liczących do 12 osób.

Pobierz:

Plan zajęć XII edycja - rok akademicki 2017-2018.

Plan zajęć XI edycja - rok akademicki 2016-2017.